Uw kind aanmelden

Voordat u uw kind aanmeldt, kunnen wij het voorstellen dat u eerst een kennismakingsgesprek wilt inplannen en de locatie van dichtbij wilt bekijken. Voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding kunt u met ons contact opnemen door te bellen naar 0648953182 of een mail te sturen naar info@reggekrummel.nl. Wanneer u uw kind defintief wil inschrijven voor onze kinderopvang of buitenschoolse opvang, kan dat via onderstaand aanmeldformulier.

  Gegevens ouder/verzorger 1:

  Voor- en achternaam*

  Geboortedatum*

  Adres*

  Burger Service Nummer (BSN)*

  Telefoonnummer (mobiel)*

  Voorletters*

  Geslacht*

  Postcode en woonplaats*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer (thuis)*

  Gegevens ouder/verzorger 2 (niet verplicht):

  Voor- en achternaam

  Geboortedatum

  Adres

  Burger Service Nummer (BSN)

  Telefoonnummer (mobiel)

  Voorletters

  Geslacht

  Postcode en woonplaats

  E-mailadres

  Telefoonnummer (thuis)

  Gegevens kind:

  Voor- en achternaam*

  Geboortedatum*

  Burger Service Nummer (BSN)*

  Roepnaam*

  Geslacht*

  Basisschool (alleen invullen bij inschrijving voor BSO)

  Opvang:

  Keuze voor opvang*

  Gewenste startdatum*

  Gewenste opvangdagen*
  Maandag kinderdagverblijfMaandagochtend peuteropvangMaandag VSOMaandag korte middag BSODinsdag kinderdagverblijfDinsdagochtend peuteropvangDinsdag VSODinsdag korte middag BSOWoensdag kinderdagverblijfWoensdagochtend peuteropvangWoensdag lange middag BSODonderdag kinderdagverblijfDonderdagochtend peuteropvangDonderdag VSODonderdag korte middag BSOVrijdag kinderdagverblijfVrijdagochtend peuteropvangVrijdag VSOVrijdag korte middag BSOVrijdag lange middag BSO

  Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden? (bijv. allergieën, ziekte, dieet, wensen)

  Rekeningnummer (IBAN)*

  Ondergetekende geeft toestemming aan Reggekrummel om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar zijn of haar bank om op de 23e van de maand de kosten voor de kinderopvang of BSO van zijn of haar rekening af te schijven overeenkomstig de opdracht van Reggekrummel. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de werkwijze van Reggekrummel zoals vermeld in de algemene voorwaarden en geeft toestemming aan Reggekrummel om bovenstaande gegevens te verwerken volgens de privacyverklaring.

  Uw kind aanmelden

  Voordat u uw kind aanmeldt, kunnen wij het voorstellen dat u eerst een kennismakingsgesprek wilt inplannen en de locatie van dichtbij wilt bekijken. Voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding kunt u met ons contact opnemen door te bellen naar 0648953182 of een mail te sturen naar info@reggekrummel.nl. Wanneer u uw kind defintief wil inschrijven voor onze kinderopvang of buitenschoolse opvang, kan dat via onderstaand aanmeldformulier.

   Gegevens ouder/verzorger 1:

   Voor- en achternaam*

   Voorletters*

   Geboortedatum*

   Geslacht*

   Adres*

   Postcode en woonplaats

   Burger Service Nummer (BSN)*

   Telefoonnummer (mobiel)

   Telefoonnummer (thuis)*

   E-mailadres*

   Gegevens ouder/verzorger 2 (niet verplicht):

   Voor- en achternaam

   Voorletter(s)

   Geboortedatum

   Geslacht

   Adres

   Postcode en woonplaats

   Burger Service Nummer (BSN)

   Telefoon (mobiel)

   Telefoon (thuis)

   E-mailadres

   Gegevens kind:
   Voor- en achternaam*

   Roepnaam*

   Geboortedatum*

   Geslacht*

   Burger Service Nummer (BSN)*

   Basisschool (alleen invullen bij inschrijving voor BSO)

   Opvang:

   Keuze voor opvang*

   Gewenste startdatum*

   Gewenste opvangdagen*
   Maandag kinderdagverblijfMaandagochtend peuteropvangMaandag VSOMaandag korte middag BSODinsdag kinderdagverblijfDinsdagochtend peuteropvangDinsdag VSODinsdag korte middag BSOWoensdag kinderdagverblijfWoensdagochtend peuteropvangWoensdag lange middag BSODonderdag kinderdagverblijfDonderdagochtend peuteropvangDonderdag VSODonderdag korte middag BSOVrijdag kinderdagverblijfVrijdagochtend peuteropvangVrijdag VSOVrijdag korte middag BSOVrijdag lange middag BSO

   Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden? (bijv. allergieën, ziekte, dieet, wensen)

   Rekeningnummer (IBAN)*

   Ondergetekende geeft toestemming aan Reggekrummel om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar zijn of haar bank om op de 23e van de maand de kosten voor de kinderopvang of BSO van zijn of haar rekening af te schijven overeenkomstig de opdracht van Reggekrummel. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

   Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de werkwijze van Reggekrummel zoals vermeld in de algemene voorwaarden en geeft toestemming aan Reggekrummel om bovenstaande gegevens te verwerken volgens de privacyverklaring.